Gebyrer/Policeændringer

Oversigt over gebyrer og afgifter, samt informationer vedr. opsigelse, flytning samt salg.

Policegebyrer

Policegebyr på 4,60 euro, opkræves kun det første år pr. police
Ekspeditionsgebyr på 5,00 euro, opkræves hvert år pr. police

Ved policeændring opkræves et gebyr på 5.00 euro

Du har mulighed for at betale dine forsikringer halvårlig med et ekstra gebyr på 3% af den årlige kasko-præmie.

Ansvarspræmie skal betales helårlig.

Gebyrer ved opsigelse af din forsikring .

Du kan hos BAVARIA altid opsige din forsikring uden beregning med mindst 3 måneds varsel til hovedforfald (fornyelsesdato) eller senest 1 mdr. efter en skade er blevet opgjort.
Hvis du selv opsiger din forsikring til udløb , skal det altid ske skriftligt for at undgå evt. misforståelser.

Du skal sende opsigelsen til vores Servicekontor via brev eller via mail, venligts angive policenr .

Salg af båd  efter første år >> opsigelse er gratis hos Bavaria

Opsigelse pga. salg skal dokumenteres med kopi af salgskontrakt og kunden skal sende sine bankoplysninger (Iban og Swift/bic) til returpræmien.

En police er opsagt når dette er bekræftet skriftligt fra Forsikringsselskabet.

Forsikringer opsagt pga salg  inden et år

Opsiges forsikringen indenfor det første forsikrings år, returneres præmien fra salgsdato, dog udgør min. præmie til forsikringsselskabet 145 Euro.

Ingen yderligt opsigelsesgebyr .

Statsafgiften afregnes altid til faktiske salgsdato. Det bemærkes at returbetaling af afgift fra SKAT kan tage 6-8 uger.

Adresseændring og risiko-ændring

Alle relevante og ændrede forhold vedr. du og båden, skal hurtigst muligt anmeldes til os skriftligt.

Manglende anmeldelse om ændrede forhold som f.eks. skift af motor m.m. kan resultere i at efterfølgende skade afvises.

Langturssejlads i udenlandske farvand

Statsafgiften udgør 1,34% af fartøjets kaskoforsikringssum. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst.

 

Refusion af afgift**

Du kan med langtidsophold i udlandet (min 3 mdr . ) få refunderet den danske afgift for den periode du er udenfor dansk toldområde.

Policen skal ændres så dansk farvand ikke er dækket i den periode.

Det er et lovkrav fra SKAT, at båden ikke er registreret i dansk skibsregister. Bådejeren skal afgive tro og love erklæring til os om disse forhold.

Det er vigtigt, at vi bliver informeret i tiden (ca 2 uger) før båden forlader dansk farvand . Senere anmeldelse er ikke muligt.

Gebyr for policeændring er 5 Euro . Det bemærkes at returbetaling af afgift fra SKAT kan tage 6-8 uger.